Hem

Varför sluta röka

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Stå emot

Nikotin hjälpmedel

Vad händer i kroppen

Bakslag, återfall

 
Graviditet, små barn

Sluta snusa
- Varför sluta snusa
- Steg 1
- Steg 2
- Steg 3
- Stå emot
- Snus skador i  
   munnen

Håll vikten
Skador i munnen
Gästboken
Utmana en kompis
Länkar
Om oss
Om cookies
NY Blogg - Sluta röka


       Snuskador i munnen
     
 
Snus är finmald tobak med tillsats av bland annat salter, arom- ämnen och fuktbevarande ämnen. Det finns 2500 olika kemiska ämnen i snus. Snuset ger tydliga spår i munnen med frilagda tandhalsar och missfärgade tänder. Snus har också väl kända effekter på munslemhinnan; veckade förhårdnader där prillan läggs. Förändringarna kan ha en färg som liknar den omgivande vävnadens eller vara vitgula till bruna. De försvinner i de flesta fall när man slutar snusa.

Trots att snus innehåller nitrosaminer, som klassas som cancerframkallande, anses risken för cancer av det snus som används i Sverige och övriga nordiska länder vara liten.

Svenskt snus innehåller omkring en procent nikotin. Det betyder att en dosa ger lika mycket nikotin som 60–90 cigaretter. Nikotinet gör att snusare löper ökad risk för förhöjt blodtryck och att hjärtfrekvensen stiger. Snuset påverkar hjärtfrekvensen i vila med 10–20 slag i minuten. Blodtrycket höjs med 5–10 mmHg.

Den kanske viktigaste och allvarligaste effekten av snus är nikotin-beroendet. Ett beroende som är minst lika starkt som hos rökaren.

Det förekommer att snusare även röker. Bland pojkar i årskurs 9 i Stockholm rökte två tredjedelar av snusarna. Kunskaperna om effekter av snus är små och mer forskning är önskvärd.
 

Källa: SBU
 

DentaWorks

 

Materialet på slutaroka.com är hämtat ifrån:

Folkhälsoguiden