Hem

Varför sluta röka

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Stå emot

Nikotin hjälpmedel

Vad händer i kroppen

Bakslag, återfall

 
Graviditet, små barn
Sluta snusa
Håll vikten

Skador i munnen
- Rökskador i  
  munnen

- Snusskador i
  munnen

Gästboken
Utmana en kompis
Länkar
Om oss
Om cookies
NY Blogg - Sluta röka


       Rökskador i munnen
     
 
Det finns flera tusen skadliga ämnen i tobaksröken. En del av dem finns i tobaken, andra kommer från tillsatser vid cigarettillverkningen och många bildas vid förbränningen. Ett 50-tal ämnen är eller misstänks vara cancerframkallande. Flera ämnen är irriterande för luftvägarna och andra är skadliga för hjärt–kärlsystemet. Mångfalden av kemikalier gör att rökning kan skada de flesta av kroppens organ. Det betyder samtidigt att rökstopp ger stora vinster för hälsan.

I munnen är det lätt att se rökningens effekter. Till de lindriga hör missfärgade tänder, vitaktiga förändringar och melaninpigmentering i slemhinnan. Förändringarna ger en anledning att diskutera tobaksbruket och dess risker med patienten. Besvären försvinner när patienten slutar röka.

Cancer
Den allvarligaste skadan är cancer i munnen. Det finns ett tydligt samband mellan cancerrisken och antalet cigaretter, antalet år som rökare och ålder vid rökdebut. Kvinnor är känsligare än män. Risken för cancer i munnen är särskilt stor om rökning kombineras med hög alkoholkonsumtion.

Leukoplakier är betydligt vanligare än cancer. Förekomsten av leukoplakier ökar med antalet cigaretter och antalet år som rökare. De brukar dock försvinna eller minska efter rökstopp.

Parodontit
Rökare löper tre till fem gånger större risk än icke-rökare att få parodontit och därmed tandlossning. Trots denna ökade risk för parodontit har rökarna mindre inflammation i gingivan (tandköttet) och lägre benägenhet för blödning även när de har lika mycket plack som icke-rökare. Det beror på nikotinets sammandragande effekt på blodkärlen. Rökningen döljer därmed sjukdomen på ett förrädiskt sätt.

Forskningen visar också att patienter som inte får någon förbättring trots behandling av parodontit oftare är rökare än icke-rökare. Hos de som har slutat röka minskar risken för parodontit.

Skador vid implantat
Forskning om rökning och implantat är tyvärr bristfällig och motsägande och resultaten blir därmed svårtolkade. Det finns ändå ett visst vetenskapligt stöd för att man bör varna rökare för komplikationer i samband med implantatbehandling. Riskerna kan vara ökade för att:

• Implantatet förankras sämre i käkbenet
• Benvävnaden bryts ner i anslutning till implantatet
• Slemhinnan runt implantatet mår sämre
• Rökare oftare får smärta och obehag vid implantatbehandling.

Ytterligare forskning behövs för att fylla denna viktiga kunskapslucka.

Övriga skador
Rökning kan enligt de senaste årens forskning, ensamt eller tillsammans med andra faktorer, öka risken för oral candidos. Patienter som fortsätter röka efter behandling får alltid återfall. Rökstopp kan vara tillräckligt för att få en del candida-infektioner att avklinga.

Rökare löper ökad risk för besvär efter kirurgiska ingrepp i munnen. Det finns studier som visar att risken stiger med ökat antal cigaretter.

Rökning kan enligt de senaste årens forskning, ensamt eller tillsammans med andra faktorer, öka risken för oral candidos. Patienter som fortsätter röka efter behandling får alltid återfall. Rökstopp kan vara tillräckligt för att få en del candida-infektioner att avklinga.

Rökare löper ökad risk för besvär efter kirurgiska ingrepp i munnen. Det finns studier som visar att risken stiger med ökat antal cigaretter.
 

Källa: SBU
 
   

DentaWorks

 

 

Materialet på slutaroka.com är hämtat ifrån:

Folkhälsoguiden

 

free movies. free movies online. online movies